Acid_rain_woods1

גשם חומצי, הוא גשם שדרגת חומציותו מתחת ל-PH 5.6 שהיא דרגת החומציות של גשם רגיל. מי הגשם ממיסים CO2  המצוי באטמוספירה, ההופך את הגשם לחומצי. מזהמים, בעיקר אלו הנפלטים מתחנות כוח, ממנועי כלי הרכב ומבתי זיקוק יוצרים גשם בעל חומציות גבוהה. במרכזי תעשייה יכול הגשם להגיע ל- PH 3 . הגשם החומצי מכיל גם גופרית דו חמצנית  SO2  תחמוצות חנקן,  NOX, פחמן חד חמצני CO ועוד. הגשם החומצי גורם לפגיעה בצמחייה, והשפעתו ניכרת בעיקר בסמוך ליערות. חומציות עלולה לפגוע בחומרים אורגניים הנמצאים בקרקע, בבקטריות ובעלי חיים בעיקר ממשפחת החרקים. פגיעה ניכרת גם במבנים העשויים גיר, זכוכית ומתכות.

ברחבי ארה"ב משערים כי גשם חומצי פגע קשות בגידולי חיטה, סויה, תירס, בוטנים וגפנים. במדינות תעשייתיות חוששים מהרס צנרת מתכתית שתגרום להצטברות מתכות במי השתייה. למשל, הצטברות כספית וקדמיום בחי ובצומח המשמשים למאכל אדם.

לגשם החומצי השפעה קטלנית על דגים. גשם זה גורם לשטיפת האלומיניום מקרקעות החרסית לנהרות ולאגמים. האלומיניום נקלט בדגים וגורם למותם. בשוודיה נדגמו דגים ב – 4,000 אגמים וניכרת פגיעה רבה, בעיקר ביכולת להעמיד דור צאצאים חדש. בנוסף הרס יערות ובבעלי החיים החיים בתוך הקרקע.

 

מקור התמונה: ויקיפדיה. יער שמפגע מגשם חומצי בצ'כיה

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn

ניאנדרטלים, הומיאוספיינס וקורונה

הניאנדרטליים שייכים גם למשפחת ההומיאו, כלומר –  משפחת האדם. שמם המלא הוא הומיאו ניאנדרטלים כשאנחנו הומיאוספיינס (האדם החושב – בני האדם מודרניים). הניאנדרטלים היו בעלי

קרא עוד »

צל

תחת צילו של עץ סיגלון צעיר, עדיין נטול עלים (שכן בתחילת האביב מכוסה העץ פרחים סגולים בלבד), אשר גובהו אינו עולה על 4 מטרים ורדיוס

קרא עוד »