מדיניות פרטיות

עדכון אחרון: 10.07.2022

אודות האתר

אתר העוסק בניתוח תופעות סביבתיות, אקולוגיות וחברתיות אקטואליות בעולם, בכלים מדעיים פשוטים ובהנגשת הידע המדעי בכתובת  www.economarks.comאו בכל כתובת אחרת כפי שיוחלט עלידי החברה.

מי אנחנו?

אקונומרקס בע"מ ("החברה") היא המפתחת והמפעילה של אתר האינטרנט ושאר השירותים המסופקים עלידה (כולם ביחד – "השירותים").

מה עניינה של מדיניות הפרטיות הזו?

יצרנו את מדיניות הפרטיות הזו כי אנחנו מעריכים מאוד את המידע האישי והפרטיות שלך; אנא קרא אותה בזהירות, שכן היא כוללת מידע חשוב בנוגע לכך.

אתה מוזמן לפנות אלינו בכל שאלה בנוגע למדיניות הפרטיות, לכתובת הדואר האלקטרוני: com.economarks@office.

החברה פועלת להגנת פרטיותם של המשתמשים, בהתאם לחוקי ותקנות הגנת הפרטיות הישראליים, וכל שמירה ושימוש בפרטי משתמש נעשים בהתאם לחוקים ותקנות אלה.

מסמך זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד והאמור בו מופנה לשני המינים.

הסכמה

כל שימוש שאעשה (או שארשה לאחרים לעשות) באחד או יותר מהשירותים השונים, מהווה את הסכמתי לתנאי מדיניות הפרטיות הזו, לרבותאיסוף, שימוש, גילוי, העברה או אחסוןשל כל מידע אישי או פרטי.

איזה מידע אנחנו אוספים?

 1. מידע אישי: 
  1. שם פרטי ושם משפחה
  2. כתובת דואר אלקטרוני
  3. מספר טלפון
 2. מידע לאאישי:
  1. מיקום
  2. אופן השימוש באתר

מה נעשה עם המידע שאנחנו אוספים?

 1. מידע אישי

כל מידע אישי שנאסוף, מטופל בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות, ויכול לשמש ל:

  1. גישה ושימושאימות פרטי הזמנה ואספקת המוצרים ללקוח.
  2. סטטיסטיקה כל מידע אישי שתמסור לנו להכנת דוחות המכילים מידע וניתוחים סטטיסטיים.
 1. מידע לאאישי

היות ומידע לאאישי לא יכול לזהות אותך באופן ישיר, אנחנו שומרים את הזכות לעשות כל שימוש אפשרי על פי חוק, במידע לאאישי.

איזה מידע נחלוק עם צדדים שלישיים?

 1. מידע אישי

אנחנו לא מתכוונים למכור את המידע האישי שלך לאף גורם אחר.

עם זאת, מטבע הדברים, ישנם מצבים בהם ניאלץ למסור, לשתף או להעביר מידע אישימבלי לתת לך הודעה מוקדמתבתנאים הבאים:

  1. מחויבות עלפי חוקבכל מקרה בו נאמין, בתום לב, שגילוי מידע יהיה הכרחי עלפי חוק, לרבות אך לא רק, במקרה של צווים של גופים ממשלתיים, בתי משפט או רשויות רשמיות אחרות.
  2. מניעת עוולה או עבירהבכל בו נאמין, בתום לב, שגילוי מידע יהיה הכרחי לשם מניעת עבירה פלילית, נזק או הונאה.
  3. סטטיסטיקה כל מידע אישי שתמסור לנו, יוכל לשמש אותנו להכנת דוחות המכילים מידע וניתוחים סטטיסטיים, אותם נוכל למסור לצורך שיווק או פרסום השירותים שלנו. עם זאת, במקרים אלה, לא נמסור לצד שלישי כל מידע אישישניתן לזהות באופן ישיר עם מישהו מהמשתמשים בשירותים.
 1. מידע לאאישי

היות ומידע לאאישי לא יכול לזהות אותך באופן ישיר, אנחנו שומרים את הזכות לעשות כל שימוש אפשרי על פי חוק, במידע לאאישי.

קישורים לאתרים אחרים

במסגרת האתר והשירותים, ייתכן ויופיעו קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. אנחנו לא נהיה אחראים על מדיניות הפרטיות באותם אתרים, וממליצים לך לבדוק בעצמך את אותה מדיניות פרטיות, בכל מקרה ובכל אתר.

אחסון ואבטחת מידע

אנחנו מחויבים מאוד להגנה על המידע האישי והפרטיות שלך, ועושים כל מאמץ שמקובל בתעשייה, לשמירה על בטחון המידע האישי והפרטיות שלך, ולהגנה עליהם מפני אובדן, שינוי או שימוש לא ראוי. עם זאת, אם תבחין בפירצה כלשהי באבטחת המידע, אנא הודע לנו מיידית לכתובת הדואר האלקטרוני: office@economarks.com, על מנת שנוכל לבחון את העניין ולטפל בו, ככל שניתן.

תנאים אחרים

 1. שינוי תנאים

החברה רשאית לבצע שינויים במדיניות פרטיות זו, ומבלי שתצטרך לתת על כך הודעה מראש. באחריותך להיכנס לדף זה, מעת לעת, בכדי לברר האם בוצעו שינויים במדיניות הפרטיות, בייחוד לפני מתן מידע אישי. מועד העדכון האחרון של מדיניות הפרטיות מופיע בראש העמוד. 

המשך השימוש בשירותים מהווה הסכמה מתמשכת לכל שינוי במדיניות פרטיות, כפי שיתבצע מעת לעת. אם שינוי כלשהו במדיניות הפרטיות לא יהיה לרוחך, הסעד היחיד העומד לרשותך יהיה הפסקת השימוש בשירותים או הגלישה באתר.

 1. קבצי Cookie
  1. ייתכן והחברה תשתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין של השירותים או האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בהם, לאימות פרטים, כדי להתאים אותם להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
  2. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
 1. פרסומות של צדדים שלישיים
  1. ייתכן ופרסומות למוצרי או שירותי צדדים שלישיים יהיו מוצגות באתר או כחלק ממתן השירותים, בחסות שירות חיצוניהמתאים את הפרסומות לתוכן הדף ולהרגלי הגולש.
  2. יתכן ושירות חיצוני זה נעזר בקבצי Cookie המוצבים במחשבך בכדי לנהל ולהתאים את מערך הפרסומות. מובהר כי שימוש זה נעשה בכפוף למדיניות הפרטיות של השירות החיצוני ואינו כפוף למדיניות פרטיות זו.
 1. ברירת דין וסמכות שיפוט

סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למדיניות הפרטיות, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתלאביב, ישראל. הדין שיחול על מדיניות הפרטיות יהיה הדין הישראלי.