DSC03837

עמק קרחוני, או עמק U, הוא עמק הנוצר כתוצאה מסחיפה ובלייה של קרחוני יבשה. הקרחונים, הנוצרים במשך אלפי שנים משכבות של שלג המצטבר על פסגות ומורדות הרים, יכולים להגיע לגבהים של עשרות מטרים. משקלם הרב, בשילוב עם כוח המשיכה של כדור הארץ והמסה איטית של בסיסם (לעיתים נוצרים נהרות הזורמים בגוף הקרחון ובסיסו), הבא במגע עם המסלע, מביאים לכך שהקרחון גולש לאיטו במורד ההר. משקלו וצורתו של הקרחון גורמים לשחיקה והתפוררות של הסלעים עליהם הוא גולש. הקרחון פועל כמו דחפור עצום, והוא דוחף למרגלותיו של הסלעים שריסק, ויוצר תלוליות של חומרי בליה, המכונות 'מורנות'. המורנות נחשפות, בדרך כלל, לאחר שהקרחון נמס.

תנועתם האיטית והקבועה של הקרחונים מאפשרת להם לפלס דרך במורד ההר, וליצור עמק עצום ממדים בצורת האות U. עמקים אלה שונים מעמקי בליה הנוצרים משחיקה והובלה של מים, שצורתם במקרים רבים מזכירה את האות V. זאת משום ששחיקת המים מהירה יותר וכך גם ההתחתרות במרכזו של העמק.

עמקים קרחוניים רבים מיוחסים לתקופה שלפני עידן הקרח האחרון ובמהלכו.

כאשר העמקים הקרחוניים מגיעים אל מימי הים או האוקיינוס, שינויים המפלס המים או שחיקת הקרחון את האזורים החופיים, יכולה להביא לכך שכאשר הקרחון נמס, מי הים חודרים לתוך עמקי היו ויוצרים תצורת נוף המכונה פיורד. פיורדים רבים ניתן לראות במדינות שמו נורווגיה, לאורך חופי האוקיינוס האטלנטי.

כאשר באזורי פעילות קרחונית, החופים הם מישוריים, נוצרת תופעה המכונה 'סקייר'. לאורך חופי הים מפוזרים איים רבים במן מבוך של מפרצים ושוניות אלמוגים, וביניהם עמקים קרחוניים. המפרצים אינם כה עמוקים ותלולים כמו בפיורד.

 

 

כל התמונות צולמו על ידי מאור כהן. אתרים: שוויץ (יונפראו), פרו (אלפמיו), נפאל (אנפורנה). כל הזכויות שמורות

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn

לשבור את האף

אומרים שהעיניים הם החלון לנשמה, אבל, כפי שיאמר לך כל מנתח פלסטי, המפתח האמיתי לנשמה הוא דווקא האף! אחד הדברים שכל חוקר של העת העתיקה

קרא עוד »