earth-1023859_1920

'שינויי אקלים' ו- 'התחממות גלובאלית' הם שני מושגים שבחיי היום יום נוטים להישמע דומים ובעלי משמעות זהה. אך האם זה אכן המקרה? להערכתי, יש צורך לערוך הבחנה בין שני המושגים כדי להבין את המשמעויות שכל אחד מהם טומן בחובו. למרות הדמיון בניהם, לכל אחד יש השלכות שונות:

שינויי האקלים:

שינויי אקלים הם המונח הכללי לשינוי בדפוסי מזג האוויר בקנה מידה עולמי או איזורי, הרלוונטיים לפרקי זמן ממושכים. בעוד שינויים במזג האוויר מתרחשים על בסיס יומי, שינוי אקלימי מתרחש לעיתים על פני עשורים, מאות ואף מיליוני שנים. מדענים מתייחסים לשינויי אקלים כגון שינויי טמפרטורה, משקעים, בצורות, עידני קרח, סופות, המסת קרחונים, שינוי זרמי הים, מדבור ועוד.

לאורך היסטוריה של 4.5 מיליארד שנים, חלו בכדור הארץ שינויי אקלים דרמטיים. ככלל, ניתן לומר כי אקלים כדור הארץ נוטה להשתנות כל העת והוא נע בין עידני קרח לבין תקופות "חממה" בהן אין כמעט כיסוי קרחוני, פרט לקטבים. לפיכך, כיום אנו נמצאים בתקופה בין קרחונית. רמות הפחמן הדו חמצני באטמוספירה שלנו תורמות ללכידת החום הנפלט מהקרקע ומאפשרות לשמר טמפרטורה ממוצעת אחידה ויציבה ובכל למנוע את עידן הקרח הבא.

התחממות גלובאלית:

התחממות גלובאלית היא מושג המתייחס לעלייה בטמפרטורה של האטמוספירה בקנה מידה עולמי. מונח זה הוא סימפטום לשינויי האקלים המתרחשים ברחבי כדור הארץ. לרוב הוא מתייחס להשפעתה של הפעילות האנושית על האקלים, במיוחד לשימוש בדלקים פוסיליים הפולטים גזי חממה לאטמוספירה ומגבירים את קצב ההתחממות שלה.

קצב זה מהיר, ואף הולך וגדל, מאז תחילת העידן התעשייתי ובקנה מידה היסטורי. כלומר, פעילות האדם מאיצה את שינויי האקלים ומקצינה אותם, ובגינה קצב המסת הקרחונים גדל, מפלס מי הים עולה ומאיים על איזורי חוף רבים. חלה עלייה בעוצמת סופות טרופיות, בתפוצתן ובשכיחותן (אף על פי שיש מחלוקת על כך בשנים האחרונות) וישנה פגיעה במגוון החי והצומח. ישנם שינויים במשטר הגשמים, גלי חום ובצורות קשות באזורים בהם תופעה זו לא היתה שכיחה. כל אלה מובילים לרעב, להיעדר מים מתוקים נקיים. באיזורים אחרים כמות הגשמים גדלה ונוצרים שיטפונות והצפות. כתוצאה מכן יש אבדן של קרקעות חקלאיות וגם אבדן חיים.

לסיכום, שינוי אקלימי הוא תופעה כללית העשויה להיות מושפעת מפעילות אנושית. התחממות גלובאלית היא סימפטום קיצוני של שינוי האקלים והיא קשורה לפעילות האנושית. ההתחממות הגלובאלית כבר כאן. היא מתרחשת סביבנו כל העת ומשפיעה על כוכב הלכת שלנו. אין לדעת היכן ואם זה ייעצר, ויש לכך משמעויות רבות. להערכת רוב העוסקים בדבר, מטרתה של האנושות היא להבין כיצד בולמים או מאטים את התהליך, בעיקר על ידי צמצום השימוש בדלקים מאובנים.

מקורות:

climate.nasa.gov -Global Climate Change

Climate.gov– Global Warming Frequently asked Questions

NASA. gov -What’s in a Name? Global Warming vs. Climate change

 

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn