kinneret-g493b7fe37_1920

על אף הגשמים בשנים האחרונות, הבצורת יחד עם שימוש יתר במי הכנרת הובילו להקטנת מימדיה. פיתרון התפלת המים של ישראל יכול להציל את הכנרת. נעשות תוכניות להערת מים מותפלים ממתקן ההתפלה בחדרה לכנרת.

 

צילום: https://pixabay.com/photos/kinneret-israel-galilee-travel-6132473/

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
ועידת פריז, 2015

מה הסיכוי שנשנה את דעתינו בנושא מסויים, אם כל העובדות שהיו מוצגות בפנינו היו מלמדות כי מה שידענו עד עכשיו מוטעה?

כשעלה הרעיון של בתי ספר ציבוריים המחשבה הייתה כי ככל שרכישת ידע תהיה זמינה יותר, הדמוקרטיה תוכל להיות חזקה יותר ולשגשג. המוטיבציה להקמת סיפריות ציבוריות

קרא עוד »