human-skeleton-163715_1280

אקסוזומים הן בועיות קטנות שמופרשות מתאים אאוקריוטיים (בעלי גרעיון מוגדר – שלא בדומה לחיידק). הבועיות האלה מאפשרות לתאים לשחרר פסולת או ליצור קשר עם תאים רחוקים. תקשורת כזו נמצאה גם בין תאים סרטניים, וכאן מגיע החלק המעניין. חוקרים מאוניברסיטת אוהיו מצאו דרך לא רק לייצר כמויות גדולות של אקסוזומים, אלא גם למלא אותם בתרופות. עכשיו, הבועיות הקטנות האלה יכולות להגיע לכל מקום בגוף, כולל למוח, ולפרוק את מיטענן רק לתאים הרלוונטיים. כל מה שצריך לעשות הוא להבין מאלו תאים צריך ליצור את האקסוזום שיעביר את התרופה לקבוצת התאים הנכונה.

במקרה הנוכחי, החוקרים מילאו את האקסוזומים ב-RNA שאיפשר השמדת גידול סרטני בעכברים. חשוב לזכור שתאים סרטניים הם תאים רגילים שבעקבות פגיעה ב-DNA שלהם יצאו מאיזון והחלו להתרבות בקצב גבוה. אם נחדיר לתוכם את ההוראות הנכונות (באמצעות RNA) נוכל לגרום להשמדתם.

האם אנו עומדים בפני סידרת טיפולים חדשה? כימותרפיה מדוייקת ולא מזיקה?

האם ניתן יהיה להשתמש באקסוזומים לצורך הנדסה גנומית?

נראה בקרוב.

קישור:

https://medicalxpress.com/news/2019-12-gene-therapy-strategy-courtesy-mother.html

https://www.nature.com/articles/s41551-019-0485-1

 

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn