b88845489z1_20170705073536_000g7fmiilo2-0-w6qj262532igsgvvio2_ct677x380

ענן "תפארת הבוקר" morning glory, הוא תופעה מטאורולוגית ייחודית המתרחשת במפרץ קרפנטריה באוסטרליה. מדובר בענן צר וארוך הנראה כמו גל או צינור עגול (ענן רול) המתקרב אל החוף. יש מקרים בהם נוצרת סדרה של עננים (ראו תמונה). התופעה נדירה ביותר והיא קשורה, כנראה, המפגש בין אוויר חם ולח לאוויר קר בשכבות הנמוכות של האטמוספירה, אשר בשל צורת המפרץ או צורת פני השטח, "מתגלגלים" האחד בתוך השני. האוויר הקר גורם להתעבות של האוויר החם והלח, והתצורה המערבולתית של השילוב בניהם היא זו הגורמת למבנה ה"צינורי" של הענן.
התקדמות הענן היא איטית והיא מאפשרת לגלשני אוויר "להיתלות" על הענן ולגלוש עליו.

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn

להשתיק את הרעשים

”מזה שלוש שנים אני פונה אליכם, יהודי פולין, עטרת יהדות העולם, בקריאה. אני מזהיר אתכם בלא הפוגה, שהקטסטרופה מתקרבת. שערותיי הלבינו, וזקנתי בשנים אלו, כי

קרא עוד »