IMG_1696

אחד הפרויקטים היפים במיחזור פסולת רטובה וייצור אנרגייה ירוקה מתקיים במתקן המכונה מטב"ח עמק חפר – מתקן לטיפול בבוצה חקלאית. המתקן הוקם בשנת 2002 ע"י אגודות המים של עמק חפר, במטרה לטפל בהפרשות של הפרות ברפתות שבעמק. הפרש מהרפתות מועבר במשאיות אל המטב"ח ובכך מונע זיהום סביבתי חמור של קרקעות, אקוויפרים, נחלים מפגעי ריח, חרקים ועוד. יחד עם הפרשות בעלי החיים מועברת למטב"ח גם פסולת ביתית רטובה הנאספת בחלק מיישובי עמק חפר לאחר שהופרדה במקור על ידי התושבים.

במטב"ח, המרוחק ממקומות יישוב ונמצא בלב שדות, עוברת הפסולת תהליך של סחיטה ותסיסה. בתהליך זה מופרש גז מתאן (ביו-גז). זהו גז דליק המהווה מקור אנרגייה יעיל, זול ולא מזהם (ירוק). הגז מנוקז למיכלים כדוריים גדולים (תמונה) ומשם מוזרם לגנרטורים המייצרים את החשמל.

החומר שנותר עובר תהליך של סטריליזציה ומוחזר בחלקו את הרפתות שם הוא משמש כמצע לבהמות, ובחלקו הפוך לדשן אורגאני טבעי ולא מזהם המפוזר בשדות הרבים שבעמק. מפעל נהדר, מקור לגאווה שיש להרחיבו ולהעתיקו לאזורים רבים בארץ. הגיע הזמן שנמחזר 90% מהפסולת שלנו ואת היתרה נהפוך למקור אנרגייה.

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn

החיים זה שורף  

מולקולת קפסאיצין (Capsaicin ראו מבנה המולקולה באיור), היא מרכיב פעיל של פלפלי צ'ילי. קפסאיצין הוא חומר המעורר כאב כימי ליונקים, כולל בני אדם. חומר זה

קרא עוד »